FC9F33CD-33E1-423F-949D-B2F034864CDE_edited.jpg

Painter, Teacher

Contemplating the beauty of living amid the good and bad, in the eyes of faith.
Renungan keindahan hidup dalam yang baik dan buruk, dengan mata kepercayaan. 思考生活在善与恶之间的美,从信任的眼里。